Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 800,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 700,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
159,000 99,500 0
.name.vn 74,000 39,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 380,000 380,000 330,000
.org 317,900 328,900 306,900
.biz 398,200 409,200 387,200
.info 753,500 476,300 454,300
.asia 469,700 480,700 469,700
.mobi 434,500 434,500 434,500
.xxx 3,200,000 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,201,200
.co 898,700 887,700 909,700
.us 335,500 346,500 324,500
.eu 238,700 238,700 238,700
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 317,900 317,900 317,900
.shop 845,900 856,900 834,900
.blog 702,900 713,900 691,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 320,100 331,100 320,100
.top 132,000 143,000 132,000
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 790,900 801,900 790,900
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 240,900 262,900 240,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 320,100 452,100 320,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.website 634,700 645,700 634,700
.ws 533,500 533,500 533,500
0916065077